آرشیو اطلاعیه‌ها

دانشجویان - راهنمای انتخاب واحد
اطلاعیه سامانه انصراف از تحصیل

بدینوسیله به اطلاع دانشجویان محترم در کلیه مقاطع تحصیلی میرساند از اول شهریور 1398 با راه اندازی سامانه انصراف از تحصیل وزارت بهداشت ، چنانچه دانشجویی در خواست انصراف از تحصیل را دارد می بایست در لینک سامانه  ذیل ثبت نام نمایند

http://mohed.behdasht.gov.ir/settlement  

قابل توجه دانشجویان ستاد شاهد و ایثارگر

قابل توجه دانشجویان شاهد و ایثارگر متقاضی انتقالی جهت ثبت نام در سامانه نقل و انتقال  تا تاریخ 23 دی میتوانند به آدرس ذیل مراجعه نمایند 

shahedtransmission.behdasht.gov.ir

:زمان ثبت نام 

1- دانشجویان ورودی 98 از تاریخ 5 دی ماه تا 11 دی ماه

2- دانشجویان قبل از 98 از تاریخ 18 دی ماه لغایت 23 دی ماه می باشد

همچنین ( فرزند جانباز 25% به بالا ، فرزند شهید و فرزند آزاده ) جهت عضویت در سامانه آموزشی هم آوا بخش درخواست های شاهد و ایثارگر ثبت نام نمایند

اطلاعیه مهم شورای آموزشی دانشگاه جهت شروع کلاسها

مصوبه های شورای آموزشی دانشگاه

مدیر آموزش دانشگاه نتایج جلسه مشترک شوراي آموزشي و تحصیلات تکمیلی را با محوریت شروع نیمسال جدید دانشگاه و نحوه برگزاری کلاس ها و آزمونها را اعلام کرد.
به گزارش پایگاه خبری وب‌دا در همدان به نقل از روابط عمومی معاونت آموزشی دانشگاه، مصوبه‌های شورای آموزشی دانشگاه مبنی بر چگونگی شروع نیمسال جدید دانشگاه و نحوه برگزاری کلاس ها و آزمونها به شرح ذیل است.
1- مقرر گردید امتحانات مقاطع کارشناسی ارشد و دکترای تخصصی از تاریخ 99/06/10 لغایت 99/06/20 برگزار گردد. دانشجویان کارشناسی ارشد و دکترای تخصصی رشته های پرستاری و مامائی که مربی کارورزی دانشجویان کارشناسی می باشند در زمان حضور دانشجویان خود حضور خواهند یافت. 
2- مقرر گردید حضور دنشجویان تحصیلات تکمیلی در اختیار گروه مربوطه و به صورت دورکاری صورت پذیرد. دفاع از پایان نامه دانشجویان تحصیلات تکمیلی به صورت مجازی انجام می¬پذیرد.
3- مقرر گردید با توجه به ظرفیت خوابگاه ها دانشجویان رشته هایی که امکان تقسیم بندی به دو گروه را دارند، به دو گروه تقسیم گردند و تقویم آموزشی آنها به صورت 4 هفته برای برگزاری کلاسهای رفع اشکال و دروس عملی و کاروزی و کارآموزی و متعاقبا 2 هفته برای برگزاری امتحانات اختصاص یابد که برنامه آن به صورت ذیل ارائه می‌گردد:
زمان شروع و خاتمه کلاسها شروع و خاتمه امتحانات
گروه اول:  99/3/17 لغایت 99/4/13 امتحانات 99/4/14 لغایت 99/4/26
گروه دوم 99/4/28 لغایت 99/5/24 امتحانات 99/5/25 لغایت 99/6/06
 
4- دانشجویان دانشکده پرستاری و مامائی به دو گروه تقسیم گردیدند که گروه بندی آنها در جدول زیر مشخص گردیده است:
گروه الف: شروع از 99/03/17
دو هفته اول 99/03/17 لغایت 99/03/26 دو هفته دوم 99/03/31 لغایت 99/04/12
دانشجویان ترم 4 کارشناسی پیوسته پرستاری و مامایی دانشجویان ترم 3 کارشناسی پیوسته پرستاری
دانشجویان ترم 8 کارشناسی پرستاری و مامایی و دانشجویان ترم 5 کارشناسی پیوسته پرستاری و ترم 3 ناپیوسته فوریت های پزشکی و ترم 6 مامایی (از 99/03/17 لغایت 99/04/12)
گروه ب: شروع از 99/04/28 
دو هفته اول 99/04/28 لغایت 99/05/09 دو هفته دوم 99/05/11 لغایت 99/05/23
دانشجویان ترم 1 کارشناسی پیوسته پرستاری و مامایی، دانشجویان ترم 2 کارشناسی پیوسته پرستاری و مامایی و ترم 1 فوریت های پزشکی
دانشجویان ترم 6 و 7 کارشناسی پیوسته پرستاری، ترم 8 مامایی و دانشجویان ترم 3 ناپیوسته مامایی (از 99/04/28 لغایت 99/05/09)
 
5- دانشجویان دانشکده بهداشت به دو گروه تقسیم گردیدند. گروه اول شامل: دانشجویان بهداشت حرفه ای و ورودی های نیمسال مهر ماه بهداشت عمومی و گروه دوم شامل: دانشجویان بهداشت محیط و ورودی های نیمسال بهمن بهداشت عمومی می شود.
6- دانشجویان دانشکده پیراپزشکی نیز به دو گروه تقسیم گردیدند. گروه اول دانشجویان ترم 6 رشته های تحصیلی اتاق عمل، هوشبری، کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی، فناوری اطلاعات سلامت و علوم آزمایشگاهی و ترم 4 رشته های اتاق عمل و علوم آزمایشگاهی و ترم 8 رشته های اتاق عمل، هوشبری، رادیولوژی و علوم آزمایشگاهی و گروه دوم شامل دانشجویان ترم 2 رشته های تحصیلی فناوری اطلاعات سلامت،اتاق عمل، هوشبری، رادیولوژی، علوم آزمایشگاهی و کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی و ترم 4 رشته های رادیولوژی، کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی، فناوری اطلاعات سلامت و هوشبری و ترم 6 رشته رادیولوژی می¬شود.
7- دانشجویان دانشکده علوم توانبخشی به دو گروه تقسیم گردیدند. گروه اول شامل ترم 8و6کلیه رشته ها ی دانشکده شامل رشته های فیزیوتراپی و گفتاردرمانی و شنوایی شناسی و ارتز و پروتز  و کاردرمانی می شود و گروه دوم ترم 4و2 تمامی رشته ها را در بر می گیرد. 
8- حضور دانشجویان دانشکده پزشکی در دوره های علوم پایه و کارآموزی از تاریخ 99/3/17 آغاز می گردد. دانشجویان دوره علوم پایه پزشکی، علوم تغذیه و MBBS مانند گروه اول و مطابق با برنامه پیش گفت از تاریخ 99/3/17 لغایت 99/4/26 برای کلاسها و امتحانات حضور خواهد داشت و سپس دانشجویان دوره فیزیوپاتولوژی مانند گروه دوم از تاریخ 99/4/28 لغایت 99/6/06 حضور خواهند یافت. همچنین راندهای آموزشی در بیمارستان های سانتر کرونا برگزار نخواهد شد. 
9- مقرر گردید برنامه کلاسی و امتحانات دانشجویان غیر ایرانی حاضر در کشور مانند گروه اول برگزار گردد. در خصوص دانشجویان غیر ایرانی که در کشور حضور ندارند مقرر گردید زمان امتحانات آنها در تاریخ 99/6/10 لغایت 99/6/20 به صورت حضوری و در صورت عدم امکان حضور آنها به صورت مجازی برگزار گردد.
10- با توجه به شرایط خاص دانشکده دندانپزشکی حضور دانشجویان این رشته با اولویت ترم 12 از 99/3/17 لغایت 99/5/25 جهت حضور در کلاس و بازه امتحانات آنها از تاریخ 99/5/25 لغایت 99/6/06 برگزار میگردد و ترم 10 از 99/3/24 لغایت 99/4/25، و بازه امتحانات آنها از 99/5/01 لغایت 99/5/15، ترم 8 از تاریخ 99/4/28 لغایت 99/5/29 جهت تشکیل کلاس، و زمان امتحانات 99/4/14 لغایت 99/4/25، و ترم 6 از 99/3/28 لغایت 99/5/25 در روزهای چهارشنبه و پنج شنبه هر هفته و امتحانات این گروه از تاریخ 99/5/25 لغایت 99/6/06 تشکیل میگردد، دانشجویان ترم 2 و 4 مقرر گردید از تاریخ 99/4/25 لغایت 99/5/15 جهت تشکیل کلاسها و همچنین به منظور امتحانات 99/5/25 لغایت 99/6/06 حضور یاب.
11- دانشجویان دانشکده داروسازی به دو گروه تقسیم گردیدند: گروه اول شامل ورودی 94 ، 95 و 97 از تاریخ 99/3/17 لغایت 99/4/13 جهت تشکیل کلاسها و زمان امتحانات این گروه از تاریخ 99/4/14 لغایت 99/4/26 و گروه دوم شامل ورودی های 96 و 98 از تاریخ 99/4/28 لغایت 99/5/24 جهت تشکیل کلاسها و زمان امتحانات آنها از تاریخ 99/5/25 لغایت 99/6/06 برگزار می شود.
12- با توجه به درخواست دانشکده های پیراپزشکی و توانبخشی در خصوص برگزاری واحد کارآموزی در بیمارستان ها و مراکز خصوصی شهر محل سکونت دانشجویان مقرر گردید در صورت تایید مدیر محترم گروه و معاونت محترم آموزشی دانشکده و عدم تحمیل بار مالی و مطابق با قوانین و مقررات آموزشی، اقدام در این خصوص صورت پذیرد.
13-مقرر گردید کلاسهای رفع اشکال دروس نظری حتما تشکیل گردد و حضور در کلاس ها به صورت اختیاری خواهد بود.
14- مقرر گردید دروس عمومی (معارف، فارسی و زبان خارجه) در روزهای جمعه از ساعت 8 صبح لغایت ساعت 20 عصر در سالن همایش ها، سالن امتحانات دانشکده پزشکی و کلاسهای موجود در دانشکده پزشکی به صورت همزمان در گروه های متعدد به نحوی که برای هر گروه دو جلسه طی دو هفته برگزار گردد، برنامه ریزی شود.
15- مقرر گردید جهت برگزاری دروس عملی در آزمایشگاه های دانشکده پزشکی در دو بازه زمانی حضور دانشجویان، 2 هفته اول به دانشکده پزشکی اختصاص یابد و مابقی دانشکده ها طبق هماهنگی های صورت گرفته در هفته های بعدی کلاسهای عملی خود را برگزار نمایند.
16- مقرر گردید دانشکده های اقماری با توجه به امکانات و شرایط موجود با توجه به ظرفیت خوابگاه های خود برنامه ریزی نمایند.
17- در خصوص هماهنگی با دانشجویان دانشگاه جلسه ویدئو کنفرانسی در تاریخ 99/2/18 با حضور معاونت و مدیران محترم آموزشی و معاونت و مدیران محترم دانشجویی فرهنگی و مسئولان کانون ها و تشکل ها و شورای صنفی دانشجویان دانشگاه برگزار گردید و همچنین در راستای جمع آوری نظرات توسط ستاد دانشجویی مبارزه با کرونای دانشگاه که مشتمل بر نظرات تشکل های دانشجویی و کانون های دانشگاه علوم پزشکی همدان، موارد مطروحه در شورای آموزشی دانشگاه به صورت کامل ارائه گردید و مورد بررسی قرار گرفت.
18- مقرر گردید برنامه برگزاری کلاسها و زمان امتحانات برای اداره کل آموزش ارسال گردد.
19- مقرر گردید دروس تربیت بدنی 1 و 2 به صورت ناتمام اعلام گردد.
20- مقرر گردید در خصوص حذف دروس یا حذف ترم با دانشجویان همکاری لازم بعمل آید، اما هر گونه مشکلات آموزشی متعاقب آن به عهده دانشجو خواهد بود.
21- مقرر گردید شورای نظارت و ارزشیابی آموزش مجازی دانشگاه با حضور معاونت محترم آموزشی و مدیران مجموعه معاونت آموزشی و ریاست محترم دانشکده ها به منظور بررسی محتوا و کمیت و کیفیت مطالب آموزشی اعضای هیات علمی تشکیل گردد. همینطور مقرر گردید هر کدام از دانشکده ها نیز زیرکمیته مربوطه را در دانشکده ها تشکیل دهند. در راستای همین موضوع مقرر گردید کمیته دانشجویی آموزش مجازی نیز تشکیل گردد. دستورالعمل اجرایی آن توسط معاونت محترم آموزشی دانشگاه طی مدت یک هفته ابلاغ می گردد.
22- مقرر گردید پذیرش دانشجویان در سال تحصیلی 1399-1400 از مهر ماه همانند سال های قبل انجام پذیرد.