آرشیو اطلاعیه‌ها

دانشجویان - راهنمای انتخاب واحد
قابل توجه دانشجویان شاهد و ایثارگر

قابل توجه دانشجویان شاهد و ایثارگر ( فرزند جانباز 25% به بالا ، فرزند شهید و فرزند آزاده ) جهت عضویت در سامانه آموزشی هم آوا بخش درخواست های شاهد و ایثارگر ثبت نام نمایند

اطلاعیه سامانه انصراف از تحصیل

بدینوسیله به اطلاع دانشجویان محترم در کلیه مقاطع تحصیلی میرساند از اول شهریور 1398 با راه اندازی سامانه انصراف از تحصیل وزارت بهداشت ، چنانچه دانشجویی در خواست انصراف از تحصیل را دارد می بایست در لینک سامانه  ذیل ثبت نام نمایند

http://mohed.behdasht.gov.ir/settlement