آرشیو اطلاعیه‌ها

**آدرس ایمیل دانشگاه جهت ارسال وضعیت نظام وظیفه

با سلام

خواهشمند است فقط آندسته از دانشجویانی که نسبت به ارسال  تصویر وضعیت خدمت نظام وظیفه اعم ازکارت پایان خدمت، کارت معافیت از خدمت، معافیت تحصیلی و...خود تا کنون اقدام ننموده اند ؛ با ذکر شماره دانشجویی بالای برگه ، به آدرس ایمیل    it.amoozesh@umsha.ac.ir حداکثر تا تاریخ 1400/01/30 اقدام نمایید. لطفا در قسمت موضوع ایمیل نام و نام خانوادگی و شماره دانشجویی ذکر گردد ؛ بدیهی است در صورت عدم ارسال مدارک تا تاریخ مذکور سیستم آموزشی نامبرده گان غیرفعال خواهد گردید و هرگونه مسئولیت ناشی از آن بر عهده دانشجو خواهد بود.